Fundusze Europejskie
Administracja publiczna
Targi szkoleniowo- doradcze- 21.11.2014
2014-10-08
Targi szkoleniowo- doradcze- 21.11.2014

„Działania i instrumenty wspierające przedsiębiorczość” - pod tym hasłem 21.11.14r. w Warszawie odbędzie się I edycja Targów szkoleniowo-doradczych, których celem jest zaprezentowanie osobom zarządzającym w przedsiębiorstwach cennych wskazówek i rozwiązań, mających wpływ na sprawne funkcjonowanie biznesu wraz z przedstawieniem oferty firm biorących udział w spotkaniu. Ponadto zostaną także udzielone informacje o Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.

Wydarzenie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas Targów odbędą się prelekcje w trzech blokach tematycznych, które poprowadzą m.in. PARP, RIF, CPI EFS, Fundacja wspierania przedsiębiorczości Twoja Inicjatywa!,
Alior Bank Instytut Biznesu
. Ponadto, swoje prezentacje przedstawią firmy, które profesjonalnie zajmują się wspieraniem i pomocą działań biznesowych na różnych polach, będą to m.in. firmy szkoleniowe, rekrutacyjne, IT, doradztwa prawnego i podatkowego, usług outsourcingowych dla HR, marketingu, sprzedaży i inne.
Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy nowych możliwości biznesowych, planowanych zmian, obszarów koncentracji funduszy oraz celów programów operacyjnych. Podpowiemy przedsiębiorcom także, jak realizować cele biznesowe oraz jak polskie firmy mogą skorzystać z funduszy unijnych. Nie zabraknie także informacji
o kształtowaniu  przedsiębiorczości jako jednej z istotnych kompetencji na etapie wchodzenia na rynek pracy oraz planowania przyszłej kariery zawodowej.
Więcej szczegółów wydarzenia na stronie internetowej
http://www.mcs.edu.pl/najblizsze-wydarzenia.html

Uczestnictwo w Targach jest BEZPŁATNE.


Aby móc wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować, kontaktując się z:

Barbara Jakuc                                                                                   Sylwia Zabost
Dyrektor Działu Organizacji Eventów                                                     Specjalista ds. Organizacji Eventów
Tel. 533 304 386                                                                              Tel. 22/839 55 99 wew. 215
Mail. b.jakuc@mcs.edu.pl                                                                   Mail. s.zabost@mcs.edu.pl

 


Więcej na nowe technologie
2014-08-22
Więcej na nowe technologie

Do 2020 roku UE przeznaczy 80 mld euro na nowe technologie, badania i rozwój. Środki te mają wspomóc plany zwiększania udziału przemysłu w PKB unijnej gospodarki. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że państwa oparte w większej mierze na usługach niż na przemyśle, trudniej radziły sobie ze spowolnieniem gospodarczym. Unijne pieniądze to także szansa na rozwój polskiego przemysłu m.in. zbrojeniówki, przemysłu samochodowego, a także tradycyjnych gałęzi, jak hutnictwo czy górnictwo.

 

– W poprzedniej perspektywie na nowe technologie, badania, szybki rozwój i zwiększanie konkurencyjności przeznaczono 54 mld euro. Na następne kilka lat będzie to niemal 80 mld euro. Warto z tych pieniędzy skorzystać, pamiętając, żeby tematykę do badań definiował sam przemysł, małe i średnie firmy, zgodnie z tym, jakiego typu innowacje i technologie są im potrzebne – mówi Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i były premier RP.

 

Dzięki szerszemu porozumieniu przemysłu i nauki możliwe będzie skuteczniejsze wykorzystanie unijnych pieniędzy. Jak podkreśla Jerzy Buzek, w Polsce ta współpraca dopiero się rodzi. – Musimy ją zdopingować, żeby Polska zajęła dobre miejsce w tym wyścigu technologicznym w Europie i na świecie – mówi.

 

Doświadczenia ostatnich 25 lat pokazują, że jest to możliwe, ponieważ niektóre sektory polskiego przemysłu stały się przez ten czas bardzo nowoczesne. Na najbliższe lata perspektywy są jeszcze lepsze, bo modernizacja przemysłu będzie wspierana przez pieniądze z UE.

 

– Reindustrializacja w Europie oznacza, że musimy wrócić do wielkiej i intensywnej produkcji przemysłowej. Te kraje, które przeszły na usługi i które mają udział przemysłu w granicach 8-10 proc. PKB, najtrudniej przeszły przez kryzys. Polska ma niemal 20 proc., Niemcy wyraźnie powyżej 20 proc. – te kraje lepiej przeszły przez trudny moment – wyjaśnia prof. Jerzy Buzek. (Newseria)


Dotacje dla przedsiębiorców
2014-08-22
Dotacje dla przedsiębiorców

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oszacowało już łączną kwotę dofinansowań dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Na wsparcie polskich firm przeznaczone zostanie około 80 mld złotych i tym samym ta grupa pozostanie największym beneficjentem unijnego wsparcia dla Polski.

 

W nowym okresie programowania duży nacisk zostanie położony na innowacyjność – podstawowe wsparcie dotyczyć będzie prowadzenia działań naukowych, rozwoju technologicznego, a także wspólnych działań przedsiębiorstw i instytucji naukowych.  W pierwszej kolejności wspomagane będą także projekty związane z tzw. inteligentnymi specjalizacjami.

MIR podaje, że na największe dofinansowanie w nowym okresie programowania mogą liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa, a ich głównym źródłem będą regionalne programy operacyjne (RPO). W ramach RPO preferencyjnie traktowane będą projekty poprawiające działalność przedsiębiorstw i przyczyniające się do zwiększania ich konkurencyjności. W zakresie innowacji i prac badawczo-rozwojowych możliwe będzie otrzymanie dofinansowania tylko na projekty wpisujące się w inteligentną specjalizację danego regionu. Czym jest inteligentna specjalizacja? To obszar, który będzie najważniejszy w ramach programu operacyjnego danego województwa. – Przy staraniu się o dofinansowanie na działania innowacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych kluczowe będzie silne powiązanie projektu z inteligentną specjalizacją danego regionu – mówi Jan Kordasiewicz z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. – Dla województwa mazowieckiego będzie to na przykład bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu i wysoka jakość życia – informuje specjalista.

Poza RPO przedsiębiorcy będą mogli starać się o wsparcie w ramach programów krajowych Inteligentny Rozwój (PO IR) i Polska Wschodnia (PO PW). PO IR wspierać będzie innowacyjne produkty, usługi i technologie, PO PW ma zaś zwiększyć konkurencyjność województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego w skali kraju. Na przedsiębiorczość zostaną przeznaczone także środki z programów Wiedza Edukacja Rozwój i Infrastruktura i Środowisko. – Warto już teraz zacząć przygotowania do nowej perspektywy finansowej, bo złożenie wniosku w jednym z pierwszych naborów znacząco zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania – mówi Jan Kordasiewicz – Konkurencja będzie wtedy znacznie mniejsza, a wiele wniosków może zostać niepoprawnie złożonych ze względu na nieznajomość nowych reguł – dodaje.

Istotną zmianą w nowej perspektywie finansowej jest planowane szersze zastosowanie instrumentów zwrotnych (takich jak  poręczenia i gwarancje kredytowe, pożyczki, mikropożyczki, połączenia dotacji z kredytem). Pieniądze uzyskane w ramach unijnej pomocy będą więc prawdopodobnie częściej zwracane do puli wszystkich środków i będą mogły zostać przydzielone ponownie innemu przedsiębiorcy. Pierwszych naborów w ramach nowej perspektywy przedsiębiorcy mogą spodziewać się na początku 2015 roku.