Fundusze Europejskie
Artykuł
14 mln zł na poprawę dostępu kolejowego
zdjecie
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most oraz dwutorowa linia kolejowa) – prace przygotowawcze". Całkowita wartość projektu wynosi 20,34 mln zł, w tym wsparcie ze środków Funduszu Spójności, wynosi prawie 14,05 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Działania 7.2 Rozwój transportu morskiego, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej koniecznej do wykonania prac modernizacyjnych i budowlanych, związanych z poprawą dostępu kolejowego do Portu Gdańsk.

Zakres zadań przewidzianych w ramach tego przedsięwzięcia podzielono na dwie części:

I. Sporządzenie dokumentacji przedprojektowej w tym m.in.:
  • studium wykonalności,
  • raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.

II. Sporządzenie dokumentacji projektowej w tym m.in.:

  • projektów budowlanych na: modernizację i budowę linii kolejowej nr 226 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę kolejowego mostu przez Martwą Wisłę,
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
  • pozwolenia na budowę,
  • dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców prac modernizacyjnych i budowlanych zdefiniowanych w dokumentacji projektowej,
  • opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z niezbędnymi załącznikami dla potrzeb ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, związanej z uzyskaniem pozwoleń na budowę.
Źródło: pois.gov.pl
Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter