Fundusze Europejskie
Artykuł
"Razem Możemy Więcej": 6 edycja rozstrzygnięta
zdjecie
W 6 edycji programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”, organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, wpłynęła rekordowa liczba 846 wniosków. Najwięcej z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Komisja konkursowa wyłoniła 47 projektów na łączną kwotę 269,9 tys. zł.


Celem programu „Razem Możemy Więcej” jest rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich,  w tym przede wszystkim stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji, integracji społecznej i zawodowej. Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego, które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności. Podstawą uruchomienia  programu była idea tworzenia i wzmacniania małych wspólnot na terenach wiejskich.  

Na dobrą ocenę Komisji Konkursowej mogły liczyć projekty promujące wspólne działanie i aktywność jak największej liczby mieszkańców, zangażowanie większej liczby podmiotów w realizację proponowanego projektu. Znacznie gorzej były oceniane wnioski, w których aplikowano o granty na remonty i zakupy wyposażenia  (np. stołów, krzeseł, garnków, zastaw stołowych, strojów ludowych itd.) bez programu włączenia w działanie mieszkańców danej wsi czy miasteczka.

- Bardzo duża liczba zgłoszeń do 6 edycji programu „Razem Możemy Więcej” do dowód na rosnącą aktywność lolalnych społeczności na terenach wiejskich. Bardzo nasz cieszy, że polska wieś się zmienia, nie tylko pod względem technicznym, ale również rośnie jej wartość społeczna – powiedział Marek Zagórski Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

- Już teraz zapraszam do udziału w kolejnych edycjach, jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że czekamy na projekty, które w swoich założeniach wykorzystują lokalny potencjał, promują i wspierają aktywność społeczną i obywatelską, a nie są tylko formą pomocy materialnej. – dodał Marek Zagórski.

Od zapoczątkowania w II kw. 2009 r. Programu Wpierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej” do Funduszu złożono – w ramach 6 edycji Programu – 1518 wniosków. Nagrodzono 236 projektów, na łączną kwotę 956,7 tys. zł.

Najwięcej wniosków konkursowych w 6 edycji złożono z województwa wielkopolskiego i mazowieckiego. Liczba zgłoszonych projektów przedstawia się następująco:

    Województwo Wielkopolskie – 103
    Województwo Mazowieckie – 101
    Województwo Małopolskie - 79
    Województwo Podkarpackie – 78
    Województwo Lubelskie – 75
    Województwo Dolnośląskie – 57
    Województwo Zachodniopomorskie – 53
    Województwo Świętokrzyskie – 49
    Województwo Warmińsko-Mazurskie – 43
    Województwo Śląskie – 42
    Województwo Kujawsko-pomorskie – 37
    Województwo Łódzkie – 36
    Województwo Opolskie – 32
    Województwo Podlaskie – 28
    Województwo Pomorskie – 18
    Województwo Lubuskie – 15

Pełna lista laureatów programu znajduje się na stronie www.efrwp.com.pl.

O Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” (EFRWP) powstała 4 stycznia 1990 r. jest organizacją pozarządową.
Została utworzona z inicjatywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, do gospodarowania – we współdziałaniu  
z przedstawicielami Komisji Wspólnot Europejskich – założycielskimi środkami Fundacji. Pochodziły one ze sprzedaży na rynku polskim artykułów rolnych, przekazanych nieodpłatnie w ramach pomocy żywnościowej Wspólnoty w latach 1989-1990. W listopadzie 1997 r. Komisja Europejska wraz z Rządem RP usamodzielniły Fundację. Do jej celów statutowych należy szeroko pojęte działania na rzecz rozwoju polskiej wsi, zarówno pod względem infrakstruktury technicznej, jak i społecznej. EFRWP działa na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości pozarolnicznej na terenach wiejskich, rozwoju kultury i lokaknego potencjału lokalnych społeczności.

Kontakt dla mediów:
Monika Kaźmierczak, TBWA\PR
Tel.: 22 541 50 00, E-mail: monika.kazmierczak@tbwa-pr.pl
Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter