Fundusze Europejskie
Artykuł
Gdzie szukać dotacji na OZE?
2012-12-21    |   tagi: OZE, dotacje, fundusze norweskie

Do końca unijnej perspektywy na lata 2007-2013 został już tylko rok i większość funduszy na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) zostało już rozdzielonych. Jednak pomimo wyczerpujących się budżetów przedsiębiorcy nadal mogą liczyć na wsparcie w ramach funduszy regionalnych, a także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ciekawą alternatywą będą również tzw. fundusze norweskie. Poniżej omawiamy pokrótce dostępne źródła finansowania.

Dotacje w regionach

Projekty o wartości nie większej niż 10 mln zł - a w przypadku elektrowni wiatrowych i słonecznych o kwocie do 20 mln zł - mogą ubiegać się o wsparcie na OZE w 16. regionalnych programach operacyjnych. Każde województwo ma swój własny program, który wspiera odnawialne źródła energii, a terminy konkursów, a tym samym naboru wniosków, wyznaczane są indywidualnie w każdym z regionów.
Większość województw wykorzystała już środki na odnawialne źródła energii, ale możliwości wsparcia oferują jeszcze województwa: dolnośląskie, małopolskie, lubelskie i podlaskie.
●Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013; działanie  1.4, Schemat B ,,Inwestycja w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych’’. Termin naboru wniosków: 31 październik 2012 – 5 luty 2013 r.  
●Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego; działanie 5.2 III ,,Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (odnawialne źródła energii)’’. Termin naboru: grudzień 2012 r.
●Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013; działanie 7.2 ,,Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii’’. Termin naboru: luty 2013 r.
●Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013; działanie 5.1 ,,Odnawialne źródła energii’’. Termin naboru: luty 2013 r.
 
Każde z województw ma własne kryteria wyboru wniosków oraz inną procedurę składania dokumentacji konkursowej. Wspólnym kryterium formalnym jest jednak konieczność posiadania decyzji środowiskowej, projektu, decyzji o warunkach przyłączeniowych do sieci oraz pozwolenia na budowę już na etapie składania wniosku.

Dotacje z Narodowego Funduszu

W ramach konkursów organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) można starać się zarówno o preferencyjną pożyczkę na realizację inwestycji w ramach IV Priorytetu, a także w ramach programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji (m.in. elektrowni wiatrowych, wodnych, biogazowych, biomasowych oraz źródeł geotermalnych). Wartość pożyczki wynosi od 4 do 50 mln zł, natomiast koszt całego przedsięwzięcia nie może być niższy niż 10 mln zł. Obecnie nie jest znany termin naboru wniosków.
Pod koniec roku pojawi się także wspólne przedsięwzięcie NFOŚiGW oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – program GEKON (Generator Koncepcji Ekologicznych). Działanie to ma na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki przez rozwój technologii proekologicznych. Zakres dofinansowania obejmuje prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, a następnie ich wdrożenie. Budżet konkursu to aż 400 mln zł  (200 mln zł z NCBiR na prace badawczo-rozwojowe i 200 mln  zł z NFOŚiGW na wdrożenia). Przewidywany termin ogłoszenia konkursu to grudzień 2012 roku, z kolei rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na styczeń 2013 r.

Fundusze Norweskie na OZE

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy - potocznie znanych jako fundusze EOG oraz fundusze norweskie - pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu) - Norwegii, Islandii i Liechtenstein. W zamian za pomoc finansową państwa – darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej - mimo, że nie są jej członkami. Łączna kwota EOG oraz funduszy norweskich dla drugiej perspektywy finansowej na lata 2009 – 2014 wynosi 1,788 mld euro, z czego dla Polski przeznaczono blisko jedną trzecią ogólnej kwoty pomocy. Na projekty związane z oszczędzaniem energii i promowaniem odnawialnych źródeł energii przeznaczono środki w wysokości 75 mln euro.
Nowa perspektywa funduszy norweskich i EOG opiera się na tzw. podejściu programowym. Ustanowionych zostało siedemnaście programów, zorientowanych na osiąganie założonych celów, rezultatów i wyników. Każdym programem, w ramach którego ogłaszane będą nabory wniosków, zarządzać będzie tzw. operator. Pierwsze nabory wniosków w ramach OZE przewiduje się na początku 2013 roku.

Jak się przygotować?

Pomimo iż perspektywa finansowa na lata 2007 – 2013 dobiega końca, dotacje na OZE są jeszcze dostępne dla inwestorów. Warto pamiętać, że należy zawsze z wyprzedzeniem podjąć właściwe działania w celu pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych dla realizacji inwestycji. Uzyskać decyzję środowiskową, lokalizacyjną (warunki zabudowy lub wpisać się w miejscowy plan zagospodarowania), przygotować koncepcje oraz projekty techniczne i budowlane, aby uzyskać ostatecznie pozwolenie na budowę. Należy odpowiednio wcześnie przygotować się do aplikowania o fundusze, gdyż możliwości pojawiają się często niespodziewanie i z krótkim terminem naboru wniosków. Im wcześniej inwestor rozpocznie prace przygotowawcze, tym większe będą jego szanse na otrzymanie wsparcia.

Wojciech Nawrocki
mgr inż. ochrony środowiska, członek zarządu i ekspert ds. projektów środowiskowych
w METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Masz pytania do eksperta? Zadzwoń: tel. +48 61 820 54 44, tel. kom.: +48 500 276 115
Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter