Fundusze Europejskie
Ludzie funduszy
Krzysztof Urbański
Wicedyrektor ds. Funduszy Unii Europejskiej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
Absolwent historii UAM w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe rozwijał na studiach podyplomowych dotyczących zarządzania projektami samorządów terytorialnych współfinansowanymi z funduszy strukturalnych z wykorzystaniem technologii informacyjnych (studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu). Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego ISO.

W latach 2002-2007 pracował w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, gdzie od 2003 r. uczestniczył w przygotowaniu do wdrażania funduszy strukturalnych w regionie, opracowywaniu procedur i bezpośrednim wdrażaniu ponad 220 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2004-2006.

Za szczególnie cenne uważa doświadczenie zawodowe zdobyte w tym czasie przy realizacji Priorytetu II ZPORR. Od 2007 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu zajmuje się wdrażaniem komponentu regionalnego programu Kapitał Ludzki. Początkowo na stanowisku kierownika Oddziału dla Priorytetu IX, a od 2008 r. pełni funkcję wicedyrektora ds. Funduszy Unii Europejskiej. Poza pracą pasjonuje się kulturą oraz historią Francji. Ulubione miejsce - Paryż. W wolnych chwilach wybiera się z rodziną na wycieczki rowerowe oraz gra na fortepianie.