Mj Media

CZAS ZAWODOWCÓW - ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W REGIONIE. Podsumowanie i kontynuacja działań w projekcie „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”
konferencja miedzynarodowa17-18 maja 2012
Poznań 

W imieniu lidera projektu „Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania” Politechniki Poznańskiej oraz Partnerów: Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, serdecznie zapraszamy na konferencję CZAS ZAWODOWCÓW - ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W REGIONIE. Podsumowanie i kontynuacja działań w projekcie „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”.

Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 17 – 18 maja 2012 roku

Concordia Design
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań
sala Lumina.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania rezultatów wypracowanych w trakcie realizacji projektu, ale także będzie stanowiła platformę wymiany informacji na temat przyszłości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce, zwłaszcza w kontekście projektu systemowego realizowanego przez Województwo Wielkopolskie w partnerstwie z Politechniką Poznańską, w ramach którego kontynuowany będzie rozwój Wielkopolskiego Systemu Monitorowania i Prognozowania. Poruszone zostaną także zagadnienia związane między innymi z takimi obszarami kształcenia zawodowego jak: kształcenie modułowe, laboratoria dla uczniów z Wielkopolski, laboratoria e-learningu w szkołach, system doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy 

Prosimy o deklarację chęci uczestnictwa w konferencji w jednym z  podanych wyżej terminów i potwierdzenie swojej obecności w terminie do 11 maja 2012 roku. W tym celu załączony powyżej formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres biuro.awt.wsmp@put.poznan.pl lub faksem na numer 61/642 74 20 bądź złożyć potwierdzenie telefoniczne pod numerem 609 77 66 75. 


Partnerzy projektu                                                                                                                 Instytucja współpracująca

konferencja miedzynarodowa 


Polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów MJ Media
webdesign, sklepy internetowe, strony www