Mj Media


Szkolenia UE


Łączymy merytorkę i efektywność

Zobacz aktualne szkolenia.


Panel Informacyjny 21 maja 2014

21 maja 2014 roku 

Piła, ul. Dąbrowskiego 8
budynek INWEST-PARK Sp. z o.o.
godz. 10:00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Panel Informacyjny 28 maja 2014

28 maja 2014 roku 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182
godz. 10:00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Równość szans kobiet i mężczyzn a zarządzanie projektem

7 marca 2014
Poznań 

Zapraszamy na szkolenie otwarte "Równość szans kobiet i mężczyzn a zarządzanie projektem"
Opracowanie efektywnych rozwiązań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych (procedury, programy i strategie).

Prawo pracy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nakłada na pracodawcę. Toteż, według polskiego prawa, pracodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wystąpienie działań mobbingowych w podległej mu instytucji. Inaczej kwestię tę rysuje orzecznictwo sądowe, według którego wprowadzenie wewnętrznych dyrektyw antymobbingowych oraz procedur przeciwdziałania dyskryminacji odpowiedzialność za zaistnienie mobbingu nakładać może bezpośrednio na mobbera, a tylko pośrednio na pracodawcę. Aktywne i skuteczne zapobieganie mobbingowi wymaga jednak równoległych działań na kilku płaszczyznach
Czas Zawodowców – Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

październik-listopad 2013

Wielkopolska

W ramach wspólpracy z Politechniką Poznańską oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zorganizujemy 5 spokań metodycznych dla nauczycieli pracujących w zespołach szkół w Wielkopolsce, które biorą udział w projekcie Czas Zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Merytoryczna warstwa spotkania obejmie kwestie e-learningu.

Cykl szkoleń interpersonalnych

czerwiec-grudzień 2013
cała Polska


Miło nam poinformować, że udało nam się nawiązać współpracę z Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. W ramach współpracy nasz dział przygotuje i przeprowadzi 60 szkoleń dedykowanych dyrektorom, naczelnikom, kierownikom oraz pracownikom obsługi urzędów skarbowych.
Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

lipiec 2013
Warszawa


Współpracując z renomowanymi ekspertami, organizujemy szkolenie pt. Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Szkolenie przeznaczone jest dla urzędzniczek i urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmujących się prowadzeniem i ewaluacją projektów dofinansowanych ze środków UE.
Redagowanie pism urzędowych

czerwiec 2013
Warszawa


Współpracując z renomowaną trenerką panią dr Katarzyną Sujkowską-Sobisz, organizujemy dwa szkolenia pt. Redagowanie pism urzędowych. Oba szkolenia przeznaczone będą dla urzędzniczek i urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wykład w ramach akcji Dziewczyny na Politechniki

25 kwietnia 2013
Poznań


Nasz ekspert ds. równości szans, dr Maciej Duda został poproszony o wygłoszenie wykładu pt. Solidarnośc kobiet. Wykład dla praconików i pracownic Politechniki Poznańskiej został wygłoszony w ramach akcji Dziewczyny na Politechniki.
"Mobbing – obowiązki pracodawcy, metody przeciwdziałania."

28 maja 2013
Poznań

Zapraszamy na OTWARTE SZKOLENIE


Polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów MJ Media
webdesign, sklepy internetowe, strony www