Mj Media

Opracowanie efektywnych rozwiązań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych (procedury, programy i strategie).
Prawo pracy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nakłada na pracodawcę. Toteż, według polskiego prawa, pracodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wystąpienie działań mobbingowych w podległej mu instytucji. Inaczej kwestię tę rysuje orzecznictwo sądowe, według którego wprowadzenie wewnętrznych dyrektyw antymobbingowych oraz procedur przeciwdziałania dyskryminacji odpowiedzialność za zaistnienie mobbingu nakładać może bezpośrednio na mobbera, a tylko pośrednio na pracodawcę. Aktywne i skuteczne zapobieganie mobbingowi wymaga jednak równoległych działań na kilku płaszczyznach:

  • określenia procedury przeciwdziałania mobbingowi (opracowanie katalogów zachowań mobbingowych i niemobbingowych oraz ścieżek i mechanizmów działania w sytuacjach konfliktowych oraz prowadzenia analizy struktur instytucji/firmy oraz zachowań i nastawień pracowników na wszystkich szczeblach);
  • równościowego uświadamiania pracowników i pracownic (prowadzenie odpowiednich szkoleń i warsztatów); przykładowy plan szkolenia 
  • wprowadzenia metod i mechanizmów równościowego zarządzania;
  • stworzenia klarownego dokumentu - wewnętrznej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej, której zapisy pozostaną zbieżne ze znowelizowanym kodeksem pracy

Dzięki naszej praktyce szkoleniowej oraz pomocy ekspertów ds. równości i polityki antydyskryminacyjnej oraz antymobbingowej oferujemy Państwu profesjonalną pomoc obejmującą opracowanie powyższych ścieżek i działań zgodnie z indywidualnymi wymogami Waszej firmy lub instytucji.

Zależnie od potrzeb i etapu wdrażania ww. procedur współpraca z ekspertami i specjalistami obejmuje konsultacje, szkolenia, warsztaty lub przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

 

Więcej informacji:

 

Maciej Duda
ekspert ds. gender mainstreaming
T. 61/ 278 79 33
M. 609 77 66 75
maciej.duda@mj-media.com.pl


Polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów MJ Media
webdesign, sklepy internetowe, strony www