Fundusze Europejskie
Okiem eksperta
Skuteczne zarządzanie projektem unijnym – jak to osiągnąć?
2013-10-04
Napisanie dobrego projektu o dofinansowanie ze środków unijnych oraz poprawne wypełnienie wniosku to połowa sukcesu. Ale pozostaje jeszcze odpowiednie zarządzanie projektem i jego rozliczenie, co często sprawia więcej problemów niż samo jego opracowanie. Przemyślany plan zarządzania projektem unijnym może być argumentem decydującym o przyznaniu dotacji, dlatego warto przewidzieć w nim różne mechanizmy rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
Nie śpij, dotacje za progiem
2013-07-11
Czy biorąc pod uwagę obecny etap zaawansowania w tworzeniu ram prawnych i procedur krajowych dla nowego okresu, możemy już dzisiaj podejmować działania przygotowujące projekty w naszych organizacjach? Na podstawie doświadczeń publicznych i prywatnych i organizacji jako beneficjentów funduszy europejskich, wydaje się, że tak.
Dotacje dla inwestycji tylko z pozwoleniem na budowę
2013-05-22
W ramach  4.4. POIG o dofinansowanie będą mogli starać się przedsiębiorcy planujący wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów lub usług. Jednak składane projekty muszą być przygotowane do realizacji, czyli posiadać  pozwolenie na budowę albo szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego takie pozwolenie nie jest wymagane.
Możliwe działania miękkie w projektach służby zdrowia w ramach najbliższego konkursu do Programu PL07
2013-04-15

Konkurs ogłoszony w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych po raz kolejny otwiera przed Wnioskodawcami możliwość podejmowania szerokiego wachlarza inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia.
Konstrukcja prawidłowego harmonogramu i budżetu projektu w jednostce służby zdrowia - realizowanego w ramach programu PL07
2013-04-08
W poprzednim artykule (tutaj) wskazano na wagę analizy potrzeb inwestycyjnych placówki ochrony zdrowia, jako punktu wyjścia do decyzji o ubieganiu się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu PL07 realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Dotacje na e-współpracę na nowych zasadach
2013-04-02
Zbliża się pierwszy tegoroczny nabór do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Będzie to pierwszy konkurs prowadzony na nowych zasadach uchwalonych w marcu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych jednostek służby zdrowia
2013-03-20
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 15 marca br. konkurs dla projektów dot. ochrony zdrowia w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2013r. tak więc czasu na przygotowanie aplikacji nie jest zbyt wiele.

Możliwość uzyskania wsparcia w ramach programu będą miały podmioty publiczne i prywatne świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Jeśli więc chcemy myśleć o aplikacji nasza placówka musi posiadać kontrakt z NFZ.
Ekologiczna rewolucja w transporcie miejskim
2013-02-14
Jaka jest przyszłość motoryzacji i transportu miejskiego w Polsce? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, przyjazna środowisku i ekologiczna: „GAZELA – Niskoemisyjny Transport Miejski”.
Finansowanie zwrotne obok dotacji
2013-01-21
W unijnej kasie pozostało już niewiele środków na dotacje dla przedsiębiorców. Większość środków na wsparcie dla polskich firm będzie rozdysponowane prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Coraz większe zainteresowanie wzbudza więc budżet unijny na kolejne 7 lat.
Gdzie szukać dotacji na OZE?
2013-01-02
Do końca unijnej perspektywy na lata 2007-2013 został już tylko rok i większość funduszy na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) zostało już rozdzielonych. Jednak pomimo wyczerpujących się budżetów przedsiębiorcy nadal mogą liczyć na wsparcie w ramach funduszy regionalnych, a także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ciekawą alternatywą będą również tzw. fundusze norweskie. Poniżej omawiamy pokrótce dostępne źródła finansowania.