Fundusze Europejskie
Słownik funduszowy
Fundusz Spójności
Jest to instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym funduszu jest
Fundusze strukturalne.
Fundusze strukturalne. W obecnym okresie programowania istnieją 4 fundusze strukturalne, 4 inicjatywy wspólnotowe oraz fundusz spójności. Daje to łącznie sumę 9 odrębnych instrumentów pomocowych. W nowej perspektywie liczba tych instrumentów ograniczona zostaje do trzech: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności (FS).