Fundusze Europejskie
Unijne ABC
Harmonogram realizacji projektu - POKL
2010-02-24
Harmonogram to jedna z najważniejszych części projektu, przynajmniej z punktu widzenia jego realizacji. Pozwala nie tylko na właściwe zaplanowanie działań, ale może być także narzędziem kontroli poprawnej realizacji projektu.
Planowanie działań – PO KL
2010-02-24
Nie zawsze przy przygotowaniu wniosku ma się wystarczająco dużo czasu na przygotowywanie wszystkich analiz. Nie oszukujmy się: zazwyczaj dokumenty dopracowywane są na ostatnią chwilę, nawet jeśli koncepcja projektu była gotowa wcześniej. Warto jednak przynajmniej stosować właściwą kolejność logiczną, pozwalającą na uniknięcie najczęściej popełnianego błędu, czyli zaczynania od planowania działań w oparciu o dotychczasowe doświadczenia czy potencjał Organizacji. Choć są to czynniki, które mają ogromne znaczenie, nie powinny być jednak wyznacznikiem tego, co znajdzie się w projekcie. Główną determinantą musi być zawsze grupa docelowa, jej potrzeby i problemy, które projektodawca powinien świadomie rozwiązywać.
Zarządzanie projektem - PO KL
2010-02-24
Podczas przygotowywania wniosku projektodawcom przyświeca zwykle jeden cel: zdobyć dofinansowanie. Wiele kwestii odkładanych jest na później, a tymczasem każde nieprzemyślane zdanie umieszczone w projekcie może na etapie realizacji generować niepotrzebne problemy.
Promocja projektów
2010-02-24
Promocja projektu to jeden z podstawowych obowiązków beneficjenta. Spośród zadań w złożonych przedsięwzięciach inwestycyjnych, działania promocyjno-informacyjne stanowią najłatwiejszą część. Mimo to są zaniedbywane albo ograniczają się do minimum.
Podpisywanie umowy o dofinansowanie oraz rozliczanie projektu
2010-02-24
Decyzja instytucji o przyznaniu wsparcia z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych nie prowadzi do automatycznego wpływu dotacji i jest dopiero początkiem ścieżki jaką musi przejść przedsiębiorca, aby przyznane środki finansowe faktycznie wpłynęły na jego konto.
Grupa docelowa projektu – PO KL
2010-02-24
Każdy kto starał się kiedykolwiek o środki Europejskiego Funduszu Społecznego wie, że napisanie projektu to nie lada sztuka, zwłaszcza bez pomocy specjalistów przejście przez tysiące stron wytycznych nie należy do najprzyjemniejszych zajęć. Dlatego kontynuujemy cykl artykułów zawierających praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rezultaty projektu - PO KL
2010-02-24
Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dokumentacja projektowa
2010-02-24
Przygotowanie dokumentacji konkursowej to kolejny etap na drodze aplikacji po zewnętrzne źródła finansowania określonego we wcześniejszych fazach projektu. Najczęściej do tego rodzaju prac przystępujemy w momencie pojawienia się ogłoszenia o naborze wniosków.
Projekt i matryca logiczna
2010-02-24
Wraz z otwarciem naborów w ramach nowej perspektywy finansowej (2007-2013) wśród potencjalnych beneficjentów funduszy Europejskich na nowo krążą nieustannie powtarzane pojęcia: projekt, zarządzanie projektowe, zespół projektowy. Mało kto jednak zastanawia się tak naprawdę co oznacza to słowo, z czym wiąże się konstrukcja projektu i co to takiego zarządzanie projektowe.